Услуги

    "БОМИНИ" ЕООД е вписано в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на следните групи и категории строежи:
• ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - от трета до пета категория;
• ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура - от трета и четвърта категория;
• ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура - трета категория;
• ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи;
• Гражданско строителство (обществени сгради, хотели, жилищни комплекси);
• Промишлено строителство (търговски и промишлени обекти):

    Дружеството предлага широк спектър от строителни услуги както поотделно, така и организирани в система за цялостна реализация на строителния обект:
• Груб строеж - армиране, кофраж и бетониране;
• Зидария, вътрешни и външни мазилки, топлоизолация;
• ВиК инсталации;
• Електрически и слаботокови инсталации;
• Отопление, вентилация и климатизация;
• Вертикална планировка и озеленяване, шлайфан бетон, вибропресовани изделия (павета), подови замазки, саморазливни и индустриални подове;
• Довършителни работи и строителни услуги „до ключ“.

    Капацитетът на "БОМИНИ" ЕООД да извършва широк спектър от услуги добавя стойност към проекта и гарантира съответствие на нуждите, целите и наличния бюджет. Клиентът получава:
• изцяло завършен продукт;
• точна и окончателна калкулация за вашата инвестицията (без непредвидени или други допълнителни разходи);
• ниска крайна себестойност, съчетана с високо качество;
• надеждност на изпълнението и безкомпромисна сигурност;
• гаранция и отговорност за качеството, безспорно поети от нашата компания.

   "БОМИНИ" ЕООД заключва пълния строителен цикъл „от проекта до реализацията“: консултиране и анализ, проектиране, доставка на материали и изграждане.